Žemos įtampos elektrotechninės įrangos gamintojas

Privatumo politika

UAB „Promfactor Baltic“, juridinio asmens kodas 302685926, adresas Metalistų g. 8, Šiauliai (toliau – Bendrovė), šia Privatumo politika Jus informuoja apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, t. y. informuoja kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, paaiškina, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turite bei kur galite kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Duomenų tvarkymas

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindais ir tikslais:

siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti Bendrovės klientų ir įmonės darbuotojų duomenų bazes;

asmens duomenų tvarkymas Bendrovės kliento ar darbuotojo sutikimu;

dėl UAB „Promfactor Baltic“ teisėtų interesų, kai kliento ar darbuotojo privatūs interesai nėra svarbesni;

kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant Bendrovės darbuotojų duomenis;

prašymų/skundų nagrinėjimui.

UAB „Promfactor Baltic“ renkami duomenys

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

 • Asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;
 • Kontaktinius duomenis: adresą (gyvenamąją vietą), el. pašto adresą, telefono numerį;
 • Įmonės duomenys – pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas, vadovas, kontaktiniai duomenys.
 • Kontaktiniai duomenys – elektroninis paštas, telefono numeris, miestas ir kt.
 • Duomenys, reikalingi sutarties sudarymui ar jos vykdymui: paso/asmens tapatybės kortelės kopijos, banko sąskaitos numeriai, informacija apie išsilavinimą, sveikatą ar kita būtina informacija, išskyrus informaciją apie asmens apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas bei kitus specialių kategorijų asmens duomenis (Reglamento 9 str.);
 • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
 • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

Slapukai

Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis bendrovės svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Bendrovės interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę Bendrovės interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Daugiau informacijos pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Jūsų asmeninių duomenų naudojimas

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

 • Mes naudojame Jūsų duomenis tam kad jūs galėtumete naudotis mūsų paslaugomis;
  Interneto svetainei administruoti;
  • Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams.
  Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

Duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Jūsų teisės ir atsakomybė

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Jums suteikia plačius įgaliojimus sužinoti kaip tvarkomi Jūsų duomenys, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti ar ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą, prašyti, kad duomenys būtų perkelti pas kitą duomenų valdytoją, nesutikti su duomenų tvarkymu ar automatizuotu atskirų sprendimų priėmimu, įskaitant profiliavimą. Jūs taip pat turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją, Lietuvoje tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, jeigu nusprendėte, kad Jūsų teisės asmens duomenų srityje buvo pažeistos ar duomenų valdytojas nesiima priemonių tinkamai jas įgyvendinti.

Mes imamės visų tinkamų priemonių, kad visą būtiną pateikti Jums informaciją ir visus pranešimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, pateiktume glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma.

Atsakydami į Jūsų paklausimą Informaciją pateikiame tokiomis priemonėmis kokiomis gavome Jūsų užklausimą, raštu arba kitomis priemonėmis, įskaitant elektronine forma. Duomenų subjekto prašymu informacija gali būti suteikta žodžiu, jeigu duomenų subjekto tapatybė įrodoma kitomis priemonėmis.

Politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.Naujos prekės